رویه های ارسال سفارش

رویه های ارسال کالا برای شهر تهران :

*-درصورت خرید مبلغ بالای ۳ میلیون تومان و ارسال با پیک موتوری هزینه ارسال رایگان.

*-درصوت خرید مبلغ بالای ۷ میلیون و ارسال با خودروی سواری هزینه ارسال رایگان.

*-درصورت خرید بالای ۱۰ میلیون تومان و ارسال با خودروی باری ( وانت ) هزینه ارسال بار رایگان.

*- ارسال سفارشی زیر ۵ ساعت با پیک یا خودروی باری بر اساس حجم خرید – پرداخت در محل.

۱- ارسال کالا توسط پیک ( در صورتی حجم کالای خریداری شده کم باشد ) پس از ۲۴ ساعت – پرداخت در محل .

۱-۱ارسال کالا توسط پیک پس از ۲۴ ساعت – پرداخت آنلاین.

۲ – ارسال کالا توسط خودروهای باربری ( در صورت زیاد بودن حجم خرید کالا ) پس از ۲۴ ساعت – پرداخت در محل.

۲-۱- ارسال کالا توسط خودرو های باربری (درصورت زیاد بودن حجم خرید کالا ) پس از ۲۴ ساعت – پرداخت آنلاین .

۳ – ارسال کالا توسط پست پیشتاز ( بر اساس حجم خرید کالا )پرداخت آنلاین.

رویه های ارسال شهرستان .

*- ارسال سفارشی با اتوبوس یا خودروی سواری یا خودروی باری بر اساس حجم خرید کمتر از  ۲۴ ساعت – پس کرایه.

۱-ارسال توسط پست پیشتاز بر اساس حجم کالای خریداری شده پس از ۲۴ الی ۴۸ ساعت -پس کرایه.

۲-ارسال به شهرستان توسط باربری ( در صورت زیاد بودن حجم خرید کالا ) ۴۸ ساعت زمان تحویل به باربری و زمان رسیدن محصول به شهر بر اساس میزان مسافت هر شهر -پرداخت آنلاین.